O biznetwork platformi

U eri digitalizacije i savremenog načina poslovanja, kome je internet jedan od sastavnih činilaca, rođen je bizNetwork.

Zamišljen kao savremen i moćan servis, namenjen privrednim subjektima u Republici Srbiji, bizNetwork ima za cilj da svojim biznis korisnicima pruži kompletnu uslugu digitalne promocije njihovog poslovanja sa jedne, a korisnicima s druge strane mogućnost da proizvode i usluge naših komercijalnih  partnera pronađu u svom realnom okruženju.

Koncept pružanja digitalnih usluga poslovne mreže bizNetwork, posredstvom naših digitalnih platformi Business, Press, Stats i Jobs, objedinjen je jedinstvenim komercijalnim paketima usluga, a samim tim, jednim korisničkim nalogom i jednim komercijalnim paketom usluga, naši korisnici pristupaju svim dostupnim servisima u okviru sopstvenog izabranog paketa.

Kako funkcioniše rad na platformi?

Registracija naloga

Registrujte svoj korisnički nalog. Registracija naloga je potpuno besplatna i omogućena je kako pravnim, tako i fizičkim licima. Registracija je obavezna pre kupovine paketa usluga.

Kupovina paketa usluga

Nakon izvršene registracije, aktivirajte svoj korisnički nalog. Po završenoj aktivaciji, izaberite paket usluga koji odgovara Vašim potrebama i izvršite plaćanje prema datim instrukcijama.

Kreiranje biz profila

Kreirajte svoj kompanijski profil. Moguće je registrovati do 3 firme sa jednim paketom usluga *. Popunjavanjem registracione prijave, profil firme se automatski generiše.

Promocija biz profila

Sada ste izlistani na mreži. Promovišite svoj biznis profil, kako bi isti bio vidljiv što većem broju korisnika – potencijalnih poslovnih partnera i klijenata Vaše firme.

Uticaj bizNetwork-a na poslovanje

Posete web sajtu firme 61%
Poseta profilima društvenih mreža 47%
Pronalazak firme u realnom prostoru 70%

bizNetwork platforma i povezani digitalni servisi platforme, namenjeni su privrednim subjektima u Republici Srbiji, u svrhu promocije i unapređenja njihovog poslovanja.

Pored privrednih subjekata, platforma je takođe namenjena svim korisnicima globalne mreže, kojima je u realnom okruženju potrebna informacija o određenoj firmi ili konkretnim uslugama / proizvodima.

Osnovni uslovi koje svaki privredni subjekt koji želi da koristi servise bizNetwork platforme mora da ispuni, jestu da je u momentu registracije profila aktivno privredno društvo / preduzetnik koji nije u blokadi, odnosno ne nalazi se evidentiran u sistemu NBS u prinudnoj naplati i blokadi, odnosno da je registrovan za vršenje delatnosti u skladu sa pozitivno pravnom regulativom Republike Srbije.

Plaćanje komercijalnih paketa usluga platforme možete izvršiti nalogom za prenos sa računa Vaše kompanije u korist našeg tekućeg računa, prema instrukcijama koje Vam sistem automatski generiše po izvršenju aktivacije paketa.

Plaćanje paketa je moguće izvršiti i kao fizičko lice ( zakonski zastupnik firme ) nalogom za uplatu, po istim instrukcijama, uz napomenu da se razlikuje šifra plaćanja.

Sistem će Vas obavestiti o približavanju datuma isteka Vašeg paketa. Takođe, u okviru korisničkog naloga, možete uvek videti do kada je Vaš paket usluga aktivan. Svaka objava, odnosno profil firme je vezan za određeni paket usluga, i njegovim istekom, ističe i registracija profila Vaše firme.

Paket je moguće obnoviti i pre isteka njegovog trajanja, s tim da će se nova pretplata ( obnovljenog paketa ) automatski aktivirati po isteku trenutno aktivne pretplate.

U slučaju da Vam istekne pretplata, ne brinite. Sistem će Vaše profile držati aktivnim još tri dana, a u slučaju da ne obnovite pretplatu u tom roku, Vaši profili kompanija neće biti više vidljivi na sistemu, ali neće biti obrisani još 30 dana. Ukoliko ni u tom roku ne produžite pretplatu na postojeći paket, odnosno ne aktivirate drugi paket usluga, Vaši profili će biti automatski izbrisani 30.og dana od dana isteka paketa usluga.

U svakom momentu, možete izvršiti kupovinu novog paketa usluga koji je aktuelan u momentu kupovine ili nadograditi trenutni paket usluga.

Resurse novog paketa možete koristiti odmah.

Vremensko važenje novog paketa ili nadograđenog paketa usluga, počinje da teče od momenta isteka važenja aktuelne pretplate, sa preostalim resursima koji su uključeni u aktuelnu nadogradnju paketa ili novi paket, u zavisnosti od toga kako ste izabrali nove resurse.

Ukoliko ste prilikom uplate pogrešili u broju računa, molimo Vas da se obratite finansijskoj instituciji kod koje ste izvršili plaćanje, kako bi uplatu moguli da stornirate, i da ispravite grešku. Alegra Solutions i bizNetwork servis nisu u mogućnosti da utiču na ovaj proces.

Ukoliko ste u procesu plaćanja pogrešili sa pozivom na broj, ne brinite. Kontaktirajte naš korisnički servis, slanjem email-a na info@biznetwork.co.rs koji sadrži kopiju (skeniran) nalog za uplatu ili prenos i opis problema. Naši agenti će pronaći vašu uplatu i rešiti nedostatak.

null

bizNetwork

Korisnički servis

Korisnički servis